FANDOM


庞统

获得方法

未知

初始星级

3

所属国家

兵种

特殊

基础攻击

未知

基础防御

未知

基础生命

未知

部队

未知

技能 编辑

名称 说明 升级
{{{技能1名称}}} {{{技能1描述}}}
{{{技能2名称}}} {{{技能2描述}}}
{{{技能3名称}}} {{{技能3描述}}}
{{{技能4名称}}} {{{技能4描述}}}

装备编辑

校尉一阶编辑

未知

偏将军一阶编辑

未知

偏将军二阶编辑

未知

太尉一阶编辑

未知

太尉二阶编辑

未知

太尉三阶编辑

未知

丞相一阶编辑

未知

丞相二阶编辑

未知

丞相三阶编辑

未知

丞相四阶编辑

未知

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。